struka(e): metrologija

angloameričke jedinice, skup vrlo raznolikih pojedinačnih mjernih jedinica ili jedinica nekoherentnih sustava, nastalih u zemljama engleskoga govornoga područja; tradicijom su se zadržale do danas, a zbog velikoga političkog i gospodarskog utjecaja još se rabe u međunarodnoj trgovini i razmjeni informacija. Razlikuju se dvije skupine angloameričkih jedinica: engleske jedinice (tzv. UK jedinice) koje se upotrebljavaju u Ujedinjenome Kraljevstvu, odakle su se proširile po bivšim britanskim kolonijama, te američke jedinice (tzv. US jedinice), koje se upotrebljavaju u SAD-u. Angloameričke jedinice se po mnogim osobitostima razlikuju od tzv. metarskih mjernih jedinica (→ međunarodni sustav jedinica): veće i manje jedinice tvore se na različite načine (kadšto s omjerom 12; → inč), međusobno su neskladne pa za preračunavanja valja upotrebljavati mnoge pretvorbene faktore, jedinice jednakih naziva imaju u raznim zemljama i za različite potrebe različite vrijednosti (→ barel), i obratno, jedinice jednakih vrijednosti imaju u različitim zemljama različite nazive (→ cental). UK jedinice oslanjale su se na vlastite pramjere (tek su od 1963. oslonjene na metarske jedinice), a US jedinice nisu nikada bile sustavno ozakonjene. U svim se tim zemljama angloameričke jedinice postupno zamjenjuju SI jedinicama. Osnovne jedinice tih sustava jesu za duljinu fut, za vrijeme sekunda i za masu pound (funta).

Citiranje:

angloameričke jedinice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/angloamericke-jedinice>.