struka(e):

apoftegma (grč. ἀπόφϑεγμα), kratka i sentenciozna izreka. Kao forma izražavanja česta u Spartanaca, a prenosila se u usmenoj i potom u pisanoj tradiciji (npr. Izokratova apoftegma: U odgoju je gorak korijen, sladak plod.). Poznate su zbirke apoftegmi Izreke Katonove (Dicta Catonis) i Izreke otaca (Apophthegmata Patrum).

Citiranje:

apoftegma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 29.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/apoftegma>.