struka(e): klasične književnosti

Appendix Vergiliana [ap:e'ndiks wergili·a:'na] (latinski: Dodatak Vergiliju), zbirka kratkih latinskih pjesama nastalih djelomice za Vergilijeva života i djelomice nakon njegove smrti a do sredine I. st.; prvi su put zajedno izdane 1573. Usprkos kasnoantičkoj atribuciji većina sastavaka nije Vergilijeva, iako je vjerojatno da neki tekstovi pripadaju njegovu mladenačkom opusu. Opseg se zbirke tijekom stoljeća mijenjao, a moderna izdanja sadržavaju heksametarsku poemu Komarac (Culex), koja odražava stil kasnih Vergilijevih stihova, a koju većina istraživača smješta u razdoblja vladavine careva Tiberija ili Klaudija, heksametarske Kletve (Dirae), ljubavnu tužbalicu pastoralna ugođaja Lidija (Lydia), didaktičnu pjesmu Etna (Aetna), koju njezina metrička tehnika datira u razdoblje »srebrnoga vijeka« rimske književnosti, epilij neoteričkoga stila Čaplja (Ciris), kojemu bi autor mogao biti Gaj Kornelije Gal, Katalepton ili Malenkosti (Catalepton), cjelinu od 14 epigrama u elegijskim distisima i jambima, koje je antička predaja držala za Vergilijeve prve pjesničke pokušaje (danas se Vergiliju pripisuju samo peti i osmi epigram), a koja pruža uvid u epikurovski kružok oko Filodema iz Gadare, metrički dorađenu elegiju Krčmarica (Copa), epilij Namaz (Moretum), autorstvo koje se pripisuje nepoznatom pjesniku klasičnoga, predcarskoga razdoblja, dvije Elegije u spomen Mecenatu (Elegiae in Maecenatem) te tri Prijapske pjesme (Priapea) koje pripadaju krugu erotskih pjesama carske književnosti I. st. (→ priapea).

Citiranje:

Appendix Vergiliana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/appendix-vergiliana>.