struka(e): kemija

arahidonska kiselina, esencijalna nezasićena masna kiselina s 4 nekonjugirane dvostruke veze, C20H32O2, bitna za rast sisavaca. U cikličkome metaboličkom putu arahidonska kiselina se preko kratkoživućih prostaciklina i tromboksana pretvara u prostaglandin, a u linearnome metabolizmu prelazi u leukotriene. Ti su produkti u malim koncentracijama bitni kod upalnih procesa, regulacije krvnoga tlaka, zgrušavanja krvi, ciklusa spavanje–buđenje, nekih reproduktivnih funkcija i dr.

Citiranje:

arahidonska kiselina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/arahidonska-kiselina>.