struka(e): filozofija
Arbić, Grgur
hrvatski filozofski pisac
Rođen(a): Čitluk, prva polovica XVII. st.
Umr(la)o: Čitluk, potkraj XVII. st.

Arbić, Grgur (Gregorius Arbich), hrvatski filozofski pisac (Čitluk, prva polovica XVII. st.Čitluk, potkraj XVII. st.). Kao franjevac živio u Rimu, pretpostavlja se da je ondje bio profesor filozofije. Iz Rima odlazi u Dubrovnik, gdje boravi 10 godina, zatim u Zaostrog (kao lektor). Potom je službovao u Čitluku. Izlaže filozofske probleme u skolastičkom duhu u djelu Sve ukratko o logici Petra Španjolca u duhu Ivana Dunsa Scota, prvaka među svim teolozima (I.M.J. Incipiunt summulae logicales Petri Hyspani ad mentem Doctoris Subtilis Joannis Duns Scoti omnium theologorum principis, 1686). Pripisuju mu se rukopisi Komentari na osam knjiga Aristotelove Fizike u duhu najsuptilnijeg doktora (I.D.S.), prvaka svih teologa (Incipiunt commentaria in octo libros physicorum Aristotelis iuxta mentem Doctoris Subtilissimi omnium theologorum Principis) te Rasprava o nebu i svijetu (Tractatus de coelo et de mundo).

Citiranje:

Arbić, Grgur. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/arbic-grgur>.