struka(e): likovne umjetnosti
Argan, Giulio Carlo
talijanski povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, teoretičar i političar
Rođen(a): Torino, 17. V. 1909.
Umr(la)o: Rim, 12. XI. 1992.

Argan [~ga'n], Giulio Carlo, talijanski povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, teoretičar i političar (Torino, 17. V. 1909Rim, 12. XI. 1992). Profesor na sveučilištima u Palermu i Rimu, pisao o svim aspektima likovne umjetnosti od ranoga srednjega vijeka do novije umjetnosti; njegov pluralistički pristup kritici temelji se na ikonografskim, strukturalističkim i društvenopovijesnim analizama. Glavna djela: Ranokršćanska, predromanička i romanička arhitektura (L’architettura protocristiana e preromanica e romanica, 1936), Borromini (1952), Projekt i sudbina (Progetto e destino, 1965), Povijest talijanske umjetnosti (Storia dell’arte italiana, 1968–70), Moderna umjetnost 1770–1970 (L’arte moderna 1770–1970, 1970), Walter Gropius i Bauhaus (Walter Gropius et le Bauhaus, 1979), Od Hogartha do Picassa: europska moderna umjetnost (Da Hogarth a Picasso: l’arte moderna in Europa, 1984). Bio je gradonačelnik Rima (1976–79) i zastupnik u talijanskom Senatu.

Citiranje:

Argan, Giulio Carlo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/argan-giulio-carlo>.