struka(e): povijest, hrvatska
ilustracija
ARKIV ZA POVĚSTNICU JUGOSLAVENSKU, Zagreb, 1851.

Arkiv za pověstnicu jugoslavensku, povijesni časopis pokrenut u Zagrebu 1851. Tiskan u Gajevoj tiskari sredstvima Družtva za jugoslavensku pověstnicu i starine, utemeljenoga radi kritičkoga pristupa istraživanju prije svega povijesti hrvatskoga, ali i ostalih slavenskih naroda. Pokrenuo ga je i uređivao Ivan Kukuljević Sakcinski. Časopis je izlazio do 1875. i okupljao oko sebe tadašnje najistaknutije hrvatske povjesničare. Premda je izlazio neredovito, često s velikim prekidima, Arkiv se smatra početkom hrvatske znanstvene periodike. Časopis je sa svojih 12 ukupno objavljenih knjiga dao golem prinos izrastanju hrvatske historiografije u modernu znanost. Časopis je ujedno pripremio osnutak Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.

Citiranje:

Arkiv za pověstnicu jugoslavensku. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/arkiv-za-povestnicu-jugoslavensku>.