struka(e):
Atar, Abu Hamid Muhamad bin Abi Bakr Ibrahim
perzijski pjesnik, mistik i ljekarnik
Rođen(a): Nišabur, ? 1142.
Umr(la)o: Nišabur, ? 1230.

Atar, Abu Hamid Muhamad bin Abi Bakr Ibrahim (Abū Hāmid Muhammad bin Abī Bakr Ibrāhīm ‘Attār [a'bu: a:'mid muha'm:ad bin a'bi: bakr ibra:'hi:m ‘at:a:'r]; poznat kao Farīduddīn ‘Attār), perzijski pjesnik, mistik i ljekarnik (Nišabur, ? 1142Nišabur, ? 1230). Poznata su mu djela Knjiga tajni (Asrār-nāma), Životopisi bogougodnika (Taẕkirat al-Awliyā’) te Jezik skrovitosti (Lisān al-Gayb). U djelu Govor ptica (Manātiq al-Tayr) izložio je sufijske ideje koje su snažno utjecale na osnivača mevlevijskoga derviškog reda Dželaluddina Rūmija. Među muslimanskim intelektualcima u jugoistočnoj Europi bila je najpopularnija njegova Knjiga uputa (Pand-nāma). Nekoliko kaligrafskih prijepisa njegovih djela pohranjeno je u Orijentalnoj zbirci HAZU.

Citiranje:

Atar, Abu Hamid Muhamad bin Abi Bakr Ibrahim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/atar-abu-hamid-muhamad-bin-abi-bakr-ibrahim>.