struka(e): geografija, opća | povijest, opća

Ayacucho [ajaku'čo] (do 1825. Huamanga), glavni grad istoimenog departmana u Peruu; 151 019 st. (2007). Leži na istočnim obroncima Anda na 2746 m apsolutne visine. Među 30-ak crkvi iz kolonijalnog razdoblja ističe se katedrala Santa María (XVII. st.). Sveučilište San Cristóbal de Huamanga (osnovano 1677., zatvoreno u drugoj polovici XIX. st., ponovo otvoreno 1959). Proizvodnja tekstila, keramike, proizvoda od kože; umjetnički obrt (filigran). U okolici su rudna ležišta (srebro, bakar, nikal). U blizini grada nađeni su tragovi ljudske prisutnosti približno iz XI. st. pr. Kr. Područje su tisućama godina naseljavale različite indijanske kulture. Španjolski kolonijalni grad osnovao je Francisco Pizarro (1539) kao San Juan de la Frontera de Huamanga. Ondje je 9. XII. 1824. peruanska vojska pod vodstvom Joséa Antonija de Sucrea pobijedila španjolske snage, čime je završio peruanski rat za neovisnost, a grad je preimenovan u Ayacucho.

Citiranje:

Ayacucho. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ayacucho>.