struka(e): paleontologija

badenska glina, sivoplavi, glinoviti sediment iz dubljih dijelova (50 do 100 m) miocenskog mora, s bogatom fosilnom faunom, u kojoj se ističu puževi i oblicima bogate foraminifere. Nazvana po Badenu kraj Beča; ima je i u sjevernoj Hrvatskoj.

Citiranje:

badenska glina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/badenska-glina>.