struka(e): suvremena povijest i politika
Barroso, José Manuel
portugalski političar
Rođen(a): Lisabon, 23. III. 1956.

Barroso [bɐr:o'zu], José Manuel (puno prezime Durão Barroso), portugalski političar (Lisabon, 23. III. 1956). Diplomirao je pravo na Lisabonskom sveučilištu, a magistrirao političku znanost na Ženevskom sveučilištu. Predavao je na oba sveučilišta, kao i na Sveučilištu Georgetown u Washingtonu. Utemeljitelj je Sveučilišnog udruženja za europske studije (1979). Politički se aktivirao 1980. u Socijaldemokratskoj stranci predsjednik koje je bio od 1999. u tri mandata. U šest je mandata bio parlamentarni zastupnik (1985–2002). Bio je predsjednik portugalske vlade 2002–04. U dva mandata obnašao funkciju predsjednika Europske komisije (2004–14). Autor je niza znanstvenih i stručnih članaka i knjiga. Glavna djela: Portugalski politički sustav prema europskoj integraciji (Le Système politique portugais face à l’intégration européenne, 1983), Politika suradnje (Politica de cooperação, 1990).

Citiranje:

Barroso, José Manuel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/barroso-jose-manuel>.