struka(e): vojne znanosti | elektrotehnika
ilustracija
BATERIJA, Croatia s početka XX. st.

baterija (franc. batterie).

1. U elektrotehnici, spoj (obično serijski) dvaju ili više istosmjernih i istovrsnih izvora električne energije u kojima se kemijska, toplinska, sunčeva ili nuklearna energija pretvara u električnu energiju (galvanska i akumulatorska baterija, termoelektrična baterija, sunčana ili fotoelektrična baterija, nuklearna, atomska ili izotopna baterija). U običnom se govoru, doduše neispravno, baterijom naziva i samo jedan galvanski članak, pa i ručna električna svjetiljka napajana galvanskim člancima. Osim toga, baterijom se naziva i spoj većeg broja energetskih kondenzatora za kompenzaciju faktora snage (kondenzatorska baterija). Prvu tvornicu električnih uređaja tzv. slabe struje osnovao je Ivan Paspa u Zagrebu 1896., a 1920. počela je proizvodnja baterija Croatia.

2. U vojništvu → bitnica

Citiranje:

baterija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/baterija>.