struka(e): geografija, hrvatska | ekonomija

Belišće d.d. (od 2015. DS Smith Belišće Croatia d.o.o.), poduzeće za proizvodnju papira i kartonske ambalaže. Nastalo na temeljima drvno-prerađivačke industrije koju je u Belišću 1884. pokrenula privatno obiteljsko poduzeće »S. H. Gutmann« (utemeljeno 1836. u Nagykanizsi); od 1918. ima sjedište u Belišću. Radi eksploatacije drva u istočnoj Slavoniji poduzeće je izgradilo mrežu uskotračnih željezničkih pruga. Proizvodi, osobito bačvarske dužice i drvo za brodogradnju od slavonskog hrasta lužnjaka, izvozili su se i u prekooceanske zemlje, međutim, neracionalna sječa ozbiljno je bila ugrozila slavonske hrastove šume. Tijekom velike svjetske gospodarske krize poduzeće nazaduje. Kao poduzeće židovskih vlasnika, podržavljeno 1941., a nakon II. svjetskog rata, ostavši u državnom (poslije u društvenom) vlasništvu, promijenilo je naziv u ŠIP Belišće, 1950. u DIP Belišće. U drugoj polovici XX. st. poduzeće se uz drvnu upješno orijentira i na metalnu i kemijsku industriju te se od 1958. zove Belišće, kombinat za kemijsku i mehaničku preradbu drveta i proizvodnju strojeva, a od 1978. Kombinat Belišće. Početkom 1993. organizirano je kao dioničko društvo »Belišće« koje s 2995 zaposlenih (1996) proizvodi polucelulozu, ambalažni papir, transportnu i komercijalnu ambalažu od valovitoga kartona, spiralne cijevi i ambalažu te strojeve za brizganje plastičnih masa, traktorske prikolice, rezanu građu, drvni ugljen i dr. Tijekom 2000-ih opada prihod te broj zaposlenih (2010. oko 1000). Godine 2012. kupila ga je austrijska kompanija Duropack, te posluje pod imenom Duropack Belišće d.o.o., a 2015. kompanija DS Smith kupila je Duropack grupu, pa otad posluje pod imenom DS Smith Belišće Croatia d.o.o. U 2018. s 355 zaposlenika poduzeće je ostvarilo 914,8 milijuna kuna prihoda.

Citiranje:

Belišće d.d.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/belisce-dd>.