struka(e): metalurgija
Bessemer, Henry
engleski inženjer i izumitelj
Rođen(a): Charlton, 19. I. 1813.
Umr(la)o: London, 15. III. 1898.
ilustracija
BESSEMER, Henry
ilustracija
BESSEMEROV POSTUPAK – 1. zrak pod velikim tlakom, 2. konvertor, 3. rastaljeno sivo željezo, 4-8. mehanizam za okretanje konvertora, 4. zupčasta letva, 5. zupčanik, 6. hidraulični cilindar, 7. voda pod tlakom, 8. klip (a-punjenje, b-izgaranje primjesa, c-pražnjenje)

Bessemer [be'simə], Henry, engleski inženjer i izumitelj (Charlton, 19. I. 1813London, 15. III. 1898). Izumio postupak za dobivanje čelika iz sirovog željeza i način proizvodnje čeličnih ploča koje se lijevaju i odmah nakon toga valjaju. Bessemerov postupak dobivanja čelika iz rastaljenoga sirovog željeza, patentiran 1856., izvršio je revoluciju u čeličnoj industriji i prijašnji postupak, koji je trajao nekoliko dana, skratio na samo 20 min. Osnovno načelo Bessemerova postupka sastoji se u tome da se u konvertoru, kroz masu rastaljena sirovog željeza, pod velikim tlakom protiskuje zrak. Kako sirovo željezo uvijek sadrži i druge sastojke (npr. silicij, mangan, sumpor, ugljik, fosfor), djelovanjem zraka ti se sastojci oksidiraju (izgaraju), i to toliko da se svedu na količine koje su svojstvene čeliku. Toplina razvijena izgaranjem dovoljna je da se masa sirovog željeza održi cijelo vrijeme u rastaljenu stanju. Sirovo željezo, koje se tim postupkom pretvara u čelik, treba imati više od 2% silicija, a što manje sumpora i fosfora.

Citiranje:

Bessemer, Henry. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/bessemer-henry>.