struka(e): strane riječi | bibliotekarstvo

bilten (franc. bulletin: izvještaj, potvrda < tal. bolletino, prema bolla: bula).

1. Kratak izvještaj za javnost; priopćenje, izvješće.

2. Povremena serijska publikacija; objavljuje se prigodno ili u određenim vremenskim razmacima, sastavljena kao kratak izvještaj ili izjava vladinih, društvenih ili drugih organizacija ili institucija (izvještaj burze, ministarstva, izbornih ili vojnih stožera, liječničkih konzilija, znanstvenih institucija te izvještaji o epidemijama, prirodnim katastrofama, potresima, poplavama i sl.). Biltenom se naziva i povremena publikacija općega informativnog, gdjekad i književnoga, umjetničkog značaja (mjesečnik, polumjesečnik, tjednik itd.). U bibliotekarstvu se biltenom naziva redovita ili prigodna publikacija s bibliografskim popisom novonabavljenih naslova bilo koje vrste građe u knjižnici.

Citiranje:

bilten. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/bilten>.