struka(e): kemija

bioplin (bio- + plin), plinska smjesa metana (60 do 70%), ugljikovog dioksida (30 do 40%) te u manjim udjelima i drugih plinova (sumporovodika, sumpornog dioksida, vodika i dr.). Nastaje bakterijskim raspadom organskih tvari bez pristupa zraka, osobito raspadom otpadnih tvari koje sadrže celulozu (stajski gnoj, gnojnica), a proizvodi se anaerobnom fermentacijom u bioreaktorima na poljoprivrednim dobrima i u postrojenjima za čišćenje komunalnih otpadnih voda.

Citiranje:

bioplin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/bioplin>.