struka(e):

biorazgradljivost, sposobnost razgrađivanja tvari djelovanjem mikroorganizama, tj. mogućnost postupne razgradnje čvrstih i otopljenih organskih tvari u jednostavnije spojeve djelovanjem bakterija i gljivica. Većina ugljikovodika, bjelančevina i masti te jednostavni i složeni ugljikohidrati razmjerno se brzo biološki razgrađuju. Lako su razgradljivi i sapuni i linearni sulfonati te mnogi drugi spojevi. Biološka razgradnja može se odvijati aerobno i anaerobno. Aerobna biorazgradnja organskih tvari bakterijska je oksidacija, kojoj su krajnji proizvodi ugljikov dioksid i voda, uz nešto stabilnog organskog ostatka (biomase) i uz oslobađanje energije. Uz dobro prozračivanje, oko 50% organske mase u aerobnoj se biorazgradnji pretvara u energiju. Biološka razgradnja anaerobnim bakterijama zbiva se u više stupnjeva, svaki stupanj uz pomoć specifičnih mikroorganizama. U prvom se stupnju organska tvar pretvara u masne kiseline (acidogeneza). Zatim se, uz ugljični dioksid i vodik, razvija i octena kiselina (acetogeneza), a u trećem se stupnju (metanogeneza) octena kiselina razgrađuje u ugljični dioksid i metan, tzv. bioplin. U reaktoru zaostaje kao mulj i određena količina biomase.

Pojam biorazgradljivosti u tijesnoj je vezi sa zbrinjavanjem otpadnih tvari i zaštitom okoliša. U tom su smislu sve izrazitiji zahtjevi za biorazgradljivošću plastike (posebice ambalaže), tenzida (deterdženata), bojila i tekstilnih pomoćnih sredstava, tehničkih ulja i maziva te mnogih drugih tvari koje se upotrebljavaju u mnogobrojnim industrijskim procesima i kućanstvima te potom dospijevaju u otpadne vode i okoliš. Danas već postoje liste biorazgradljivosti pojedinih tvari, koje omogućuju optimalan odabir načina razgradnje, a razvijaju se i sojevi mikroorganizama za ciljanu biorazgradnju. Biološka razgradnja štetnih tvari postala je veoma važan način čišćenja industrijskih otpadnih voda, sigurnog zbrinjavanja čvrstoga organskog otpada te općenito zaštite okoliša.

Citiranje:

biorazgradljivost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 27.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/biorazgradljivost>.