struka(e): fizika

bolometar (grč. βολή: izbačaj; zraka + metar), vrlo osjetljiv instrument za otkrivanje i mjerenje energije zračenja. Mjerno osjetilo bolometra najčešće su platinske trake, a apsorbirana energija zračenja zagrijava ih i mijenja im električni otpor. Njime se mogu izmjeriti promjene temperature od 0,0001 °C. Bolometar postaje još osjetljiviji kad je ohlađen na temperaturu blisku apsolutnoj nuli i ako se kao mjerna osjetila koriste poluvodiči (Si:P, Ge:Ga) i supravodiči (Al, kositar). Prvi bolometar konstruirao je Samuel Pierpont Langley 1881. Rabi se u spektroskopiji kao detektor ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, u fizici elementarnih čestica kao detektor čestica, u astronomiji kao detektor infracrvenog zračenja, a njime se traže i nepoznati oblici mase i energije.

Bolometrijska korekcija je razlika između magnitude mjerene bolometrom i vizualne magnitude zvijezde (vidljive ljudskim okom i mjerene fotometrom).

Citiranje:

bolometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/bolometar>.