struka(e):

bornit, Cu5FeS4, ruda bakra, kubična, obično agregati gusti do zrnati. Pakovina metalna sjaja, boje bronce (ali zbog prelijevanja boja nazvana šarena bakrena pakovina). Hipogena hidrotermalna ležišta u asocijaciji, npr. s CuFeS2, FeS2, Cu2S. Ime dobio po austrijskom mineralogu Ignazu von Bornu (1742–91).

Citiranje:

bornit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 26.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/bornit>.