struka(e): strojarstvo
Bošnjaković, Fran
hrvatski inženjer strojarstva
Rođen(a): Zagreb, 12. I. 1902.
Umr(la)o: Stuttgart, Njemačka, 1. X. 1993.
ilustracija
BOŠNJAKOVIĆ, Fran

Bošnjaković, Fran (Franjo), hrvatski inženjer strojarstva (Zagreb, 12. I. 1902Stuttgart, Njemačka, 1. X. 1993). Nakon odslušana četiri semestra brodostrojarstva na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, diplomirao strojarstvo na Tehničkoj visokoj školi u Dresdenu 1925., gdje je doktorirao 1928. Od 1926. radio kao asistent na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 1928. kao znanstveni suradnik na Tehničkoj visokoj školi u Dresdenu, gdje je 1931. postao privatni docent. Bio je izvanredni profesor na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1933. te na Tehničkom fakultetu u Zagrebu od 1936., gdje je 1937. izabran za redovitoga profesora. Od 1953. redoviti profesor na Tehničkoj visokoj školi u Braunschweigu, a od 1961. do umirovljenja 1968. u Stuttgartu. Bio je dekan Tehničkoga fakulteta u Zagrebu 1940–43. te rektor Sveučilišta u Zagrebu 1951–52. Bošnjakovićeva nastavnička i znanstvena djelatnost odnosi se na široko područje tehničke termodinamike. Najznačajniji je među njegovim djelima opsežni udžbenik Technische Thermodinamik (1935), koji je doživio sedam proširenih izdanja na njemačkom i pet na hrvatskom jeziku (Nauka o toplini), uz prijevode na ruski i engleski; sve donedavno ti su se udžbenici rabili na većini svjetskih sveučilišta. Počasnim profesorom Tehničkoga fakulteta u Zagrebu imenovan je 1953., a počasnim doktorom Sveučilišta u Zagrebu 1970; dopisni član HAZU (1940. i 1992), redoviti član Akademije znanosti u Heidelbergu (1969). Godine 1994. osnovana je godišnja nagrada Fran Bošnjaković, koju Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje za dostignuća u tehničkim znanostima.

Citiranje:

Bošnjaković, Fran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/bosnjakovic-fran>.