struka(e):

brahmanizam, indijski vjerski, tradicijski i društveni sustav što se temelji na religiji indijskih Arijaca (sanskrt. arya: plemenit), koji su prodrli u Indiju vjerojatno početkom II. tisućljeća pr. Kr. Najstariji njegov oblik zasniva se na tekstovima Veda (II. do I. tisućljeće pr. Kr.), a potom se od velikih epova Mahābhārate i Rāmāyane (polovicom I. tisućljeća pr. Kr. do druge polovice I. tisućljeća) preko obrednih tekstova yogističkog i magijskog sadržaja, tantra (od druge polovice II. tisućljeća) i pokreta predanosti bogu, bhakti (u II. tisućljeću), razvija do pokreta buđenja indijske vjerske i civilizacijske samosvijesti u XIX. i XX. st. Od XIX. st. prevladava na Zapadu za brahmanizam naziv hinduizam (prema perz. hindu: rijeka, tj. Ind; naziv za stanovnike uz Ind i preko njega), dok se pojam brahmanizam vezuje uz starije razdoblje (do XIII. st.). Rani brahmanizam nasljeduje vedski panteon koji karakterizira mogućnost isticanja svakoga pojedinog božanstva kao glavnoga (kathenoteizam). Potom se razvija vjerovanje u trojstvo (Trimurti) bogova Brahme (stvoritelja), Višnua (čuvara) i Šive (razaratelja), koji su emanacija vrhovnoga, nepojavnog svebića. Brahmanizam se oformljuje oko propitivanja koncepcije toga sveopćeg načela (→ brahman): prožimanje duše svijeta (brahman) i pojedinačne duše (atman) postaje osnovom njegove metafizike. U VI. st. pr. Kr. postupno se širi koncepcija o reinkarnaciji, uzročnom učinku prošlih djela (karman) te postizanju oslobođenja iz toga kruga meditacijom, a ne žrtvom (kao u vedizmu). Pravovjerni brahman mora proći u životu kroz četiri stanja ili obitavališta (aśram): stanje učenika, oženjena domaćina, stanovnika šume i isposnika, u čemu su tragovi i indijske društvene teorije o četiri kaste (varna), svećenicima (brahmani), ratnicima (kšatriye), trgovcima (vaiśye) i slugama (śudre). Kako je brahmanizam isticao isključiv autoritet svećenstva (tj. brahmana), nastaju reformatorski pokreti, npr. budizam (od VI. st. pr. Kr.), koji će posve iščeznuti iz Indije do XIII. st. kada se brahmanizam obnavlja kao tzv. novobrahmanizam (ili hinduizam).

Citiranje:

brahmanizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/brahmanizam>.