struka(e): biologija
ilustracija
BRAZDANJE – 1. potpuno jednoliko; 2. potpuno nejednoliko; 3. djelomično diskoidalno

brazdanje, segmentacija, proces (niz mitoza) kojim se oplođeno, odnosno aktivirano jaje dijeli u više stanica, blastomerâ (→ blastula). Brazdanje je potpuno (totalno) ako se čitavo jaje podijeli u zasebne blastomere, pri čemu one po veličini mogu biti jednake ili nejednake. Brazdanje je djelomično (parcijalno) ako se brazda samo dio jajeta, dok ostali dijelovi ostaju duže ili kraće vrijeme nepodijeljeni. Djelomično brazdanje može biti diskoidalno, ako se blastomere razviju na jednom polujajetu u obliku diska, ili površinsko (superficijalno), ako se stvori vanjski sloj blastomera oko jajeta. Način brazdanja kod pojedinih živih vrsta ovisi uglavnom o količini i smještaju rezervnih tvari u jajetu.

Citiranje:

brazdanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/brazdanje>.