struka(e):

brium (grč. βρύον: mahovina) (Bryum), rod s više od 1000 vrsta busenastih mahovina s uspravnim stabalcem (gametofitna faza) i visećim tobolcem na dugačkom dršku (sporofitna faza). Rastu na različitim staništima. Mnogobrojne vrste raširene su i u nas, a vrsta Bryum pseudotriquetrum na Plitvičkim jezerima čini bazu za nastanak osobite vrste sedre (Bryum-sedra).

Citiranje:

brium. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/brium>.