struka(e): geografija, hrvatska | povijest, hrvatska | likovne umjetnosti

Brod na Kupi, selo u Gorskome kotaru, 12 km sjeveroistočno od Delnica; 156 st. (2021). Leži u dolini rijeke Kupe, na 222 m visine, uz cestu Ljubljana–Delnice. Granično je mjesto prema Sloveniji s cestovnim mostom. Gospodarsku osnovu čine poljoprivreda, osobito stočarstvo (uzgoj goveda) i šumarstvo, a u novije doba kulturni, lovni i ribolovni turizam te rekreacija. U naselju je obnovljeni kaštel (kašteo) Zrinskih iz 1651., u kojem je 2012. otvorena izložba lovstva, ribolova i šumarstva. Barokna župna crkva sv. Magdalene iz 1670. obnovljena je u XVIII. st.; stradala je u II. svjetskom ratu. – Prvi se put spominje 1481. kao posjed Frankapana, a 1577. nasljeđuju ga Zrinski koji ondje grade utvrđeni dvor. Teško je stradao u osmanskim prodorima. Nakon sloma Zrinsko-frankapanske urote (1671) i smrti Adama Zrinskoga (1691) potpada prvo pod Ugarsku, potom pod Unutarnjoaustrijsku komoru. Tijekom XVIII. i XIX. st. posjed obitelji Perlas, Batthyány i Thurn und Taxis, koja ga 1928. daruje Braći Hrvatskoga Zmaja. Podržavljeno nakon II. svjetskog rata.

Citiranje:

Brod na Kupi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/brod-na-kupi>.