struka(e): lingvistika i filologija | etnologija | povijest, opća

Buri (niz. boer: seljak), potomci pretežito nizozemskih te njemačkih, belgijskih i francuskih (hugenoti) kolonista koji su naselili područje Rta dobre nade, a potom i unutrašnjost južne Afrike. Sve do XX. st. pretežito su se bavili stočarstvom. Danas se nazivaju Afrikanerima.

Povijest. Nizozemski doseljenici počeli su se naseljavati oko Rta dobre nade od 1652., kada je Nizozemska istočnoindijska kompanija na tom području osnovala koloniju Kaap. Nakon ukinuća Nanteskog edikta (1685) u koloniju se doseljavaju hugenoti, a potom i emigranti iz Njemačke. Za napoleonskih ratova Britanci su preuzeli Kaap, a 1814. Pariškim sporazumom kupili su Cape Town od Nizozemske za 6 milijuna dolara. Godine 1835–43. oko 12 000 Bura, nezadovoljnih britanskom vlašću, napustilo je koloniju i otišlo na sjever u Natal. Za vrijeme te Velike seobe sukobljavaju se s narodom Zulu, kojega su vojsku pobijedili 1838. Kada su Britanci 1843. anektirali Natal, Buri su se povukli iznad rijeke Vaal i osnovali republiku Transvaal, kojoj su Britanci priznali neovisnost 1852. Između rijeka Vaal i Oranje osnovali su republiku Oranje, kojoj je neovisnost priznata 1854. Otkako su na Witwatersrandu 1886. otkrivena velika nalazišta zlata, burske republike ponovno dolaze u sukob s Britancima, koji su htjeli steći kontrolu nad transvaalskim rudnicima. Poticaj za sukob dolazio je uglavnom od Cecila Rhodesa, kaapskoga industrijalca i političara, a neprijateljstva su započela 1896. Položaj transvaalskoga predsjednika Paula Krugera ojačala je i potpora Njemačke. Britanski ministar kolonija Joseph Chamberlain i vrhovni komesar u Cape Townu Alfred Milner nastavili su Rhodesovu politiku, a to je dovelo do Burskoga rata. Buri su poraženi i prisiljeni mirovnim sporazumom u Vereenigingu prihvatiti status britanske kolonije (1902). Godine 1910. Kaap, Natal, Transvaal i Oranje ujedinjuju se u Južnoafrički savez sa statusom dominiona. Od 1913. južnoafrički kongres donosi niz segregacijskih zakona, a Buri postaju nositelji politike aparthejda. (→ južnoafrička republika)

Jezik → afrikaans

Citiranje:

Buri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/buri>.