struka(e): metalurgija | medicina

cijanizacija (prema cijanid).

1. Izluživanje srebra i zlata iz ruda otopinom natrijeva ili kalijeva cijanida uz propuhivanje zrakom. Cijanizacija je dio najčešće primjenjivanoga hidrometalurškoga dobivanja srebra iz ruda, nakon kojega se iz cijanidnoga luga cinkovim ili aluminijevim prahom taloži srebro u obliku mulja, a filtriranjem i staljivanjem filtarskoga kolača (95% srebra) dobiva se sirovo srebro. Cijanizacija se primjenjuje i za dobivanje ostatka zlata iz materijala preostaloga nakon obradbe zlatonosne rude živom (→ amalgamiranje), a srebro i zlato mogu se tako dobiti i iz otpadnog materijala u zlatarskoj industriji i obrtu, elektroničkoj industriji i dr.

2. Kemijsko-toplinski postupak površinske obradbe, kojim se u površinski sloj čelika istodobno uvode ugljik i dušik (karbonitriranje) radi povećavanja otpornosti na trošenje i radi dinamičke čvrstoće, a uz uporabu otopine soli koja sadrži cijanidnu skupinu.

3. U medicini → dezinsekcija

Citiranje:

cijanizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/cijanizacija>.