struka(e): kemija

cikloheksanol (cikloheksan + [alkoh]ol), ciklički zasićeni alkohol, C6H11OH, bezbojna tekućina, služi kao otapalo za lakove i emulgator za detergente. Dehidrogenacijom daje keton cikloheksanon, C6H10O, koji oksidacijom prelazi u adipinsku kiselinu, pa je važan za proizvodnju plastike i umjetnih vlakana.

Citiranje:

cikloheksanol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/cikloheksanol>.