struka(e): mineralogija

cinabarit ili rumenica (lat. cinnabari < grč. ϰıννάβαρı < arap. zinjafar), heksagonski mineral crvene boje i najvažnija ruda žive, živin(II)sulfid, HgS. Nastaje u području ugaslih vulkana hidrotermalnim putem na prilično niskoj temperaturi; često je u zajednici s Ag, As4S4, FeS2, SB2S3, CaCO3, SiO2. Veliki rudnici cinabarita nalaze se u Španjolskoj (Almadén), Californiji (New Almaden, New Idria), Italiji (Monte Amiata, Toskana) i Idriji (Slovenija). Vrste cinabarita: ciglena ruda, praškast cinabarit impregniran u dolomitu; čelična ruda, prilično čist cinabarit, čeličnosive boje od primjese bitumena; živina jetrena ruda, bituminozni glineni škriljevac s cinabaritom, jetrene boje; idrijalit, gust cinabarit s puno bitumena.

Citiranje:

cinabarit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/cinabarit>.