struka(e): biologija

cistron ili funkcionalni gen (engl. cistrone, od lat. cis: s ove strane i trans: preko), dio molekule DNA koji sadrži informaciju za kodiranje specifičnoga polipeptidnog lanca; najmanja funkcionalna jedinica genetske građe ili funkcionalni gen. Definira se na osnovi testa: cis-trans mutacije koje se pojavljuju u cistronu pripadaju istomu cistronu ako one u cis-položaju izgrađuju normalni ili divlji fenotip, a u trans-položaju mutantni fenotip. Unutar jednoga cistrona mogu se zbivati rekombinacija (→ rekon; gen) i mutacija (→ muton) na mnogim mjestima. Jednom cistronu pripada oko 2000 DNA-nukleotida.

Citiranje:

cistron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/cistron>.