struka(e): kemija

citratni ciklus, prvi otkriveni metabolički ciklus, središnji niz reakcija aerobnog metabolizma, u kojima se acetilna skupina (dva C-atoma) iz koenzima A, nastala metabolizmom ugljikohidrata, masti i bjelančevina, postupno oksidira u dvije molekule ugljikovog dioksida (CO2). Postupnost oksidacije omogućuje da se u četiri oksidacijske reakcije (a) energija očuva u obliku kemijskih spojeva koji mogu pokrenuti biosintetske reakcije, mehanički rad organizma i prijenos molekula u organizmu. Naziva se i Krebsovim ciklusom, po otkrivaču H. A. Krebsu, koji je za to otkriće 1953. dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.

Citiranje:

citratni ciklus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/citratni-ciklus>.