struka(e):

civilna zaštita, organizirana djelatnost stanovništva, organizacija i drž. tijela radi smanjenja štetnih posljedica neprijateljskoga bojnog djelovanja i radi održavanja i obnavljanja infrastrukture, uređaja i službi bitnih za život pučanstva. U mnogim zemljama zadaća joj je i zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, potres, požar) i drugih nesreća u miru. – Civilna zaštita javlja se u I. svj. ratu nakon prvih bombardiranja naselja, kada se organizira služba promatranja, uzbunjivanja, gradnje skloništa i formiraju se skupine za gašenje požara, raščišćavanje ruševina i pružanje prve pomoći. Između I. i II. svj. rata, zbog naglog razvoja zrakoplovstva i tehnike bombardiranja, stvorene su u raznim zemljama organizacije za zaštitu stanovništva, a posebna je pozornost dana zaštiti od bojnih otrova. Tijekom II. svj. rata civilna zaštita dobila je posebnu ulogu. Tako je npr. u Velikoj Britaniji u civilnu zaštitu bilo uključeno 20% stanovništva, a skloništa su već 1940. mogla primiti 22 500 000 osoba od 27 500 000 ugroženih. Nakon II. svj. rata usavršavaju se sredstva za napadaj iz zračnog prostora. Novi tipovi zrakoplova, upravljivi projektili s velikim dosegom i atomsko oružje još su nedovoljno riješeni problemi za civilnu zaštitu. Stručnjaci, međutim, drže da se dobro organiziranom civilnom zaštitom gubitci mogu smanjiti 4 do 22 puta. Zaštitne mjere obuhvaćaju gradnju dubokih podzemnih skloništa za zaštitu od svih oblika djelovanja nuklearnog oružja: udarnoga, toplinskoga i radioaktivnoga. Za pružanje pomoći organiziraju se različite službe: protupožarna, spasilačka, sanitetska i tehnička. Mjere zaštite i spašavanja obuhvaćaju: sklanjanje stanovništva i tvarnih dobara, evakuaciju, zbrinjavanje ugroženoga i nastradaloga stanovništva, zamračenje, maskiranje, radiološko-biološko-kem. dekontaminaciju, spašavanje od rušenja, poplave, požara i eksplozija, pružanje prve medicinske i veterinarske pomoći i asanacije te održavanja reda i sigurnosti. U RH do 1993. civilna zaštita bila je u nadležnosti Ministarstva obrane, a zatim u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova. Uključena je u Međunarodnu organizaciju civilne zaštite.

Citiranje:

civilna zaštita. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 26.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/civilna-zastita>.