struka(e): fizika

Clausius-Rankineov proces [klạu'zius ræ'ŋkin~], termodinamički kružni proces (nazvan po Rudolfu Clausiusu i Williamu Johnu Macquornu Rankineu) u kojem se iz toplinske energije dobiva mehanička, pri čemu kao radni medij služi para, ponajprije vodena. U tehnici se taj proces ostvaruje u termoenergetskom postrojenju kombinacijom sljedeće osnovne opreme: (1) parnim strojem ili parnom turbinom, gdje se dio toplinske energije priveden pari pretvara u mehaničku energiju, koja se može iskoristiti izravno, npr. za pogon brodskog vijka, ili se u generatoru električne struje može pretvoriti u električnu energiju; (2) kondenzatorom, u kojem se para ukapljuje odvođenjem topline, najčešće s pomoću rashladne vode; napojnom pumpom, kojom se kondenzat ponovno vraća u generator pare.

Citiranje:

Clausius-Rankineov proces. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/clausius-rankineov-proces>.