struka(e): religija
Coleti, Giovanni Giacomo
talijanski povjesničar i filolog
Rođen(a): Venecija, 2. V. 1734.
Umr(la)o: Venecija, 15. VIII. 1827.

Coleti [kole:'ti] (Coletti), Giovanni Giacomo, talijanski povjesničar i filolog (Venecija, 2. V. 1734Venecija, 15. VIII. 1827). Isusovac, studirao u Piacenzi i Bologni, predavao (od 1768) na isusovačkome kolegiju u Padovi, gdje je surađivao s D. Farlatijem. Nakon Farlatijeve smrti nastavio djelo Illyricum sacrum od V (1775) do IX. sveska, koji nije dovršio. Kompletirao i objavio Ilirski martirologij (Martyrologium Illyricum, 1819). Zanimljiva je njegova rasprava O mjestu Stridonu, rodnome mjestu sv. Jeronima (De situ Stridonis urbis natalis s. Hieronymi disceptatio, 1784). Objavio nekoliko biografija i duhovnih djela.

Citiranje:

Coleti, Giovanni Giacomo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/coleti-giovanni-giacomo>.