struka(e): povijest, hrvatska
ilustracija
CORPUS SEPARATUM, Riječka krpica, 1868., Zagreb, Hrvatski državni arhiv

Corpus separatum [ko'rpus se:para:'tum] (lat.: zasebno tijelo), naziv za državnopravni položaj Rijeke prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi iz 1868. Prema hrvatskom tekstu § 66. Nagodbe, pitanje Rijeke ostalo je neriješeno. Dok je Hrvatski sabor prihvatio tekst Nagodbe, Ugarski sabor prihvatio ga je uz dodatak da grad Rijeka s kotarom pripada izravno Ugarskoj. Kralj je 8. XI. sankcionirao hrvatski izvornik zakonske osnove i izdao na Ugarski i Hrvatski sabor reskripte, prema kojima grad Rijeka s lukom i kotarom tvori posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo (separatum sacrae regni coronae adnexum corpus), o čijem su se statusu imali sporazumjeti zastupnici Hrvatskoga i Ugarskoga sabora te Rijeka. Tako izmijenjeni tekst ušao je u madžarski izvornik, a na hrvatski su sankcionirani tekst u Hrvatskoj dvorskoj kancelariji u Beču jednostavno nalijepili cedulju s novim tekstom (tzv. »riječka krpica«). Hrvatski sabor prihvatio je tu bitnu promjenu, a kralj je sankcionirao madžarski izvornik Nagodbe. Neuspjeh potonjih hrvatsko-ugarskih pregovora rezultirao je 1870. u provizoriju, po kojem je do rješenja Rijekom imala upravljati ugarska ili zajednička vlada. Taj je provizorij potrajao do sloma Austro-Ugarske Monarhije.

Citiranje:

Corpus separatum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/corpus-separatum>.