struka(e):

crossing-over [krɔ'siŋəuvə] (engl.), križanje, hijazma; u genetici, izmjena dijelova kromosoma, a s njima i pripadajućih gena, među homolognim kromosomima tijekom profaze prve mejotičke diobe (→ mejoza). Po jedan očev i odgovarajući majčin kromosom svrstavaju se u parove, postave usporedno, približe i pritom izmijene svoje dijelove. Na taj se način pri stvaranju spolnih stanica uvijek iznova kombiniraju svojstva obaju roditelja te daju genetski različite potomke.

Citiranje:

crossing-over. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/crossing-over>.