struka(e): arheologija

datiranje (njem. Datierung, od datieren, za franc. dater, prema lat. datum: dano), određivanje vremena nastanka i trajanja nekoga događaja, pojave ili predmeta. Datiranje može biti relativno ili apsolutno. Relativnim se datiranjem određuje međusobni vremenski odnos pojedinih ljudskih zajednica, kulturnih pojava, umjetničkih stilova i smjerova itd. Relativno se datiranje temelji na slijedu slojeva koji leže jedan iznad drugoga (→ stratigrafija) i na tipologiji različitih predmeta, dok se apsolutni datumi mogu odrediti arheološkopovijesnom metodom i različitim metodama prirodoznanstvenoga mjerenja, npr. metodom mjerenja radioaktivnog ugljika (C14), dendrokronologijom, potassium-argon metodom, aminokiselinom, metodom elektromagnetske rezonancije i dr. No dok se arheološkopovijesnom metodom apsolutni datumi mogu odrediti najranije za IV. tisućljeće pr. Kr., odnosno za doba pojave prvoga pisma, prirodoznanstvenim se metodama može odrediti starost i milijune godina unatrag.

Citiranje:

datiranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/datiranje>.