struka(e): religija

Dekalog (grč. δέϰα: deset i λόγος: riječ), deset zapovijedi koje je, prema Bibliji, Bog objavio Mojsiju na dvjema kamenim pločama na gori Sinaju i predao ih izraelskom narodu, koji ih se trebao strogo pridržavati. Pojedini su elementi Dekaloga prastari i mogu se pripisati Mojsiju, ali je konačna redakcija kasnijega nadnevka, vjerojatno iz VII. st. pr. Kr.

Citiranje:

Dekalog. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dekalog>.