struka(e): fizika

deuteron (prema deuterij), jezgra atoma deuterija (²H), teškog izotopa elementa vodika. Sastoji se od protona i neutrona i najjednostavnija je složena jezgra. Zbog razmjerno slabog vezanja protona i neutrona u deuteronu (2,225 MeV), s ubrzanim se deuteronima razmjerno lako izazivaju nuklearne reakcije, pa se deuteronski snopovi u akceleratorima često upotrebljavaju u eksperimentima visokoenergetske nuklearne fizike, fizike elementarnih čestica te za proizvodnju radioaktivnih izotopa.

Citiranje:

deuteron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/deuteron>.