struka(e):

dijabaz (njem. Diabas < franc. diabase < grč. δıάβασις: prijelaz), stijena koja po građi i načinu postanka stoji između dubinskih i površinskih eruptivnih stijena, a po sastavu odgovara grupi gabra i bazalta. Zelenkaste je do tamnozelene boje. Upotrebljava se u građevinarstvu.

Citiranje:

dijabaz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dijabaz>.