struka(e): matematika

dijeljenje (divizija), osnovna matematička operacija kojom se određuje broj, polinom, varijabla ili neki drugi matematički objekt c takav da je a : b = c (pri čemu b nije nula). Simbolički se označuje znakom »:« (podijeljeno sa), vodoravnom ili kosom razlomačkom crtom (a/b = c ili a/b = c), ili se izražava kao množenje s negativnim eksponentom djelitelja (a b–1 = c). Pri tom se a naziva djeljenik ili dividend, b djelitelj ili divizor, a rezultat dijeljenja c naziva se količnik ili kvocijent. Ako je djeljenik veći od djelitelja (a > b), količnik je veći od 1 (c > 1); obratno (a < b) količnik je manji od 1 (c < 1). Posebno za a = b, c = 1. Količnik može biti racionalan broj (u dekadskom sustavu prikazan konačnim brojem znamenaka) ili iracionalan broj (u dekadskom sustavu prikazan beskonačnim brojem znamenaka). Ako je djelitelj nula, količnik je neodređen.

Citiranje:

dijeljenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dijeljenje>.