struka(e): |

diskretan (franc. discret: razlučan < srednjovj. lat. discretus: odvojen, različit).

1. Koji se razlikuje od drugih ekvivalentnih jedinica danoga sustava (podsustava) s ograničenim i strogo određenim brojem jedinica. U lingvistici, diskretne su osnovne jedinice prve i druge artikulacije. Diskretnost je temeljno svojstvo lingvistički relevantnih jedinica i osnovna pretpostavka za jezičnu analizu (raščlambu) s pomoću segmentacije izričaja na uzastopne sastavnice te s pomoću supstitucije istovjetnih segmenata izričaja. Diskretni ili razlučni elementi dobiveni postupcima segmentacije i supstitucije imaju ili razlikovnu funkciju (→ fonem) ili pak značenjsku funkciju (→ monem; morfem).

2. U matematici i fizici, diskretna rješenja (npr. Schrödingerove jednadžbe), rješenja pojedinih vrsta diferencijalnih jednadžbi koja se javljaju kao niz međusobno odijeljenih pojedinačnih vrijednosti a ne u obliku funkcije npr. energijska stanja elektrona u atomu vodika.

Citiranje:

diskretan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 22.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/diskretan>.