struka(e): strane riječi | kemija

disocijacija (lat. dissociatio: razdvajanje), u kemiji, raspadanje ili rastavljanje molekula na jednostavnije sastojke (manje molekule, atome, ione, radikale). Raspadanje djelovanjem topline naziva se termička disocijacija, djelovanjem svjetlosti fotokemijska disocijacija, a rastavljanje molekula ili ionskih kristala na ione u otopinama ili u talinama soli elektrolitska disocijacija.

Citiranje:

disocijacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/disocijacija>.