struka(e): geografija, hrvatska | geologija

Đulin ponor, ponor Ogulinske Dobre ili Đule (otud ime) u Ogulinu u kojem nestaje površinski tok rijeke Dobre. Nastao je na dodiru jurskih dolomita i krednih vapnenaca. Ulazni je otvor ponora 25 m ispod starog ogulinskoga grada. Podzemni splet Đulina ponora sastoji se od glavnoga (dug 150 m) i dva bočna (dugi 280 m i 110 m) kanala. Voda koja nestaje u ponoru nakon 4,1 km podzemnoga toka ponovno izbija na površinu sjeveroistočno od Ogulina (selo Gojak) kao Gojačka Dobra. Đulin ponor sa špiljom Medvedicom (15 701 m) tvori špiljski sustav dug 16 396 m, drugi najdulji u Hrvatskoj (poslije Crnopca, 53 299 m).

Citiranje:

Đulin ponor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/djulin-ponor>.