struka(e): strane riječi | sociologija

dominacija (lat. dominatio: vlast, gospodstvo), u širem smislu, moć što ju jedna osoba, skupina ili organizacija vrši nad drugom; u užem smislu, vjerojatnost da će naredba nekog pojedinca ili skupine biti prihvaćena. Pojam označava asimetrični, potencijalni ili stvarni, svjesni ili nesvjesni, namjerni ili nenamjerni, formalni ili neformalni odnos između najmanje dviju osoba, skupina, društava ili kultura. Budući da se dominacija pojavljuje posvuda, vrlo se dugo smatrala naravnom pojavom. Za pojavu i održavanje odnosa dominacije potrebni su određeni uvjeti: strukturacija društv. ulogâ; korištenje tih uloga za pribavljanje određene količine materijalnih ili nematerijalnih sredstava, koja njihovim nositeljima daju nadmoć nad drugima; subjektivno prihvaćanje takve razdiobe uloga i sredstava; integrativno djelovanje dominacije, kojim se zajednički interesi skupine štite od izvanjskih čimbenika. Prema A. Giddensu, dominacija je strukturalno svojstvo društv. sustava, a to znači da ne proizlazi iz odnosa među činiteljima nego iz asimetrične razdiobe resursa alokacije (stvari i dobara) i resursa autoriteta (nadzora nad ljudima). Dominacija dolazi do izražaja na gosp., društv. i polit. razini. Na gosp. razini očituje se kao monopol nad privatnim ili javnim dobrima; na društv. razini kao asimetričan odnos ugleda ili utjecaja među skupinama, slojevima, klasama, globalnim društvima itd.; na polit. razini dominacija je utjelovljena u državi koja ima monopol legitimne fizičke prisile i koja iznutra osigurava poštivanje vladajućih normi, a izvana štiti društvo u njegovim postojećim granicama.

Citiranje:

dominacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dominacija>.