struka(e): medicina
ilustracija
DUŠNIK, 1. štitna hrskavica, 2. potkovičaste hrskavice, 3. vezivni prstenovi, 4. račvište, 5. desna dušnica, 6. lijeva dušnica, 7. ogranci dušnica

dušnik (traheja), elastična cijev za disanje u kopnenih kralježnjaka. U čovjeka je dug oko 12 cm, započinje ispod prstenaste hrskavice grkljana i seže do račvišta dušnika, u visini 4. prsnoga kralješka, gdje se grana u desnu i lijevu dušnicu. Vratni dio leži ispred jednjaka, a prsni u prsnoj šupljini iza velikih krvnih žila. Građen je od 10 do 20 potkovičastih hrskavica koje su međusobno spojene vezivnim prstenovima, a sa stražnje ga strane zatvara ravna vezivno-mišićna opna; tako je uvijek otvoren za prolaz zraka. Unutarnja površina pokrivena je sluznicom, koja ima višeslojni cilindrični epitel s trepetljikama.

Citiranje:

dušnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dusnik>.