struka(e):

edil (lat. aedilis, od aedes: zgrada, kuća), viši činovnik gradske uprave u Rimskome Carstvu. Svake su se godine birala po dva plebejska (od 494. pr. Kr.) i dva kurulska edila (od 366. pr. Kr.). Bili su pomoćnici pučkih tribuna, brinuli su se za priređivanje javnih igara, prehranu pučanstva i za održavanje javnih zgrada i putova, nadzirali su red na ulicama i tržnicama, upravljali državnim arhivima itd. U doba careva funkcije se edila ograničuju, a od cara Dioklecijana edili nestaju kao dužnosnici gradskih magistrata.

Citiranje:

edil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/edil>.