struka(e):

eliptične funkcije, funkcije vezane s inverzijom eliptičnih integrala. Kao što se funkcija y = sin x javlja kao inverzna funkcija integrala \(\displaystyle\,x=\int_0^y\cfrac{{\rm d}t}{\sqrt{1-t^2}}\;\) tako se, analogno, i eliptične funkcije javljaju u odnosu na eliptične integrale. Općenito, to su dvoperiodične funkcije koje imaju najveću primjenu u teorijskim razmatranjima u raznim granama matematike i mehanici, ali i u numeričkim rješenjima kada je moguće do njih doći.

Citiranje:

eliptične funkcije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 27.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elipticne-funkcije>.