struka(e): matematika
ilustracija
EULEROV PRAVAC

Eulerov pravac [i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru koji je 1765. dokazao da su za svaki trokut težište, ortocentar i središte upisane kružnice kolinearni), pravac na kojem leže: težište T (tj. sjecište težišnica), centar O opisane kružnice (tj. sjecište simetrala stranica) i ortocentar H (tj. sjecište visina) nekoga trokuta. Pri tome vrijedi jednakost OT : TH = 1 : 2. Na Eulerovom pravcu između ortocentra i središta upisane kružnice leži i središte kružnice devet točaka. Eulerov pravac jednoznačno je određen za svaki trokut osim jednakostraničnoga; za jednakostranični trokut T, O i H se podudaraju, pa je Eulerov pravac neodređen.

Citiranje:

Eulerov pravac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/eulerov-pravac>.