struka(e): pravo

evikcija (kasnolat. evictio), u rim. privatnom pravu, oduzimanje sudskim putem stvari stečene kupnjom. Do evikcije je dolazilo u slučaju ako je prodavatelj prodao kupcu stvar nad kojom nije imao pravo vlasništva, pa je pravi vlasnik kupcu sudskim putem oduzeo posjed te stvari. U suvremenome privatnom pravu evikcija ima šire značenje i označava svaki pravni akt treće osobe kojim ona, na temelju svojega prava, isključuje (potpuna evikcija) ili ograničava (djelomična evikcija) stjecatelja u vršenju prava koje bi mu po ugovoru pripadalo.

Citiranje:

evikcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/evikcija>.