struka(e): geografija, hrvatska
Feletar, Dragutin
hrvatski geograf
Rođen(a): Veliki Otok kraj Legrada, 10. VII. 1941.
Umr(la)o: Koprivnica, 21. VI. 2023.

Feletar, Dragutin, hrvatski geograf (Veliki Otok kraj Legrada, 10. VII. 1941Koprivnica, 21. VI. 2023). Geografiju je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1982. i doktorirao. Usavršavao se u Ujedinjenome Kraljevstvu, Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj. Bio je profesionalni novinar i kulturni djelatnik u Čakovcu i Koprivnici (1966–83). Od 1983. zaposlen je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je od 1992. do umirovljenja 2007. bio redoviti profesor. Dekan istoga fakulteta bio je 2004–06. Kao gostujući profesor predavao je u Poljskoj, Madžarskoj, Njemačkoj, Sloveniji, BiH i Srbiji. Redoviti član HAZU-a od 2016. Veliki meštar Družbe »Braća Hrvatskoga Zmaja« 2006–11. Bio je osnivač i vlasnik nakladne kuće »Dr. Feletar« (1993), od 2001. »Meridijani«. Godine 1994. pokrenuo je časopis za popularizaciju geografije Hrvatski zemljopis (od 2002. Meridijani), a 2002. znanstveni časopis Podravina. Bio je dugogodišnji suradnik Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Kao autor, suautor, priređivač ili urednik objavljivao je stručno-znanstvene monografije župa, općina i naselja, udžbenike iz geografije, znanstvene i stručne članke, pjesme, putopise, eseje, novinske članke. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za znanstveni rad i popularizaciju znanosti. Bavio se industrijskom i regionalnom geografijom Međimurja i Podravine, prometnom geografijom, kulturnom i ekonomskom povijesti središnje i sjeverozapadne Hrvatske i dr. Značajnija djela: Legrad (1971), Podravina (1973), Koprivnica (1986), Nedelišće (1993), Prelog (1995), Nova Gradiška (1998), Virovitica: tradicija i suvremenost (2008), Koprivničke uspomene (2017).

Citiranje:

Feletar, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/feletar-dragutin>.